Both Antal (1875−1963)

Szeretettel köszöntjük Látogatóinkat
a Both Antal Teológai és Kulturális Alapítvány honlapján!

Alapítványunk célja Both Antal emlékének, szellemi és kulturális hagyatékának ápolása, továbbá teológiai és egyéb tudományos tevékenységek támogatása, különös tekintettel a felekezetismeretre és az ökumenikára, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen és a Debreceni Református Kollégium közoktatási intézményeiben zajló oktatói és tudományos kutatói munkára. További kiemelt feladatunk a felekezetek közötti párbeszéd erősítése, egymás véleményének, értékeinek jobb megismerése közös programok, konferenciák szervezése és támogatása útján.

Kérjük, tekintse meg oldalainkat! Kívánjuk, hogy legyünk majd partnerek a fenti célok megvalósításában!

Dr. Kustár Zoltán, az alapítványi kuratórium elnöke