Aktuális hírek

Dr. Bóna Zoltán református lelkész kapta 2020-ban a Pro Unitate in Christo díjat

Dr. Bóna Zoltán református lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának egykori főtitkára, a Theologiai Szemle szakfolyóirat főszerkesztője vehette át a 2020. évre megítélt Pro Unitate in Christo díjat az ökumenikus imahét debreceni záró istentiszteletén, 2021. január 24-én a Nagytemplomban.

Díjátadó - 2021

 

A Both Antal Teológai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma az elismerést „a történelmi felekezetek, különösen is a római katolikus és a protestáns egyházak közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik elmélyítéséhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez hosszú időn át nyújtott, kiemelkedő hozzájárulásának elismeréseként” adta át dr. Bóna Zoltánnak.

A Pro Unitate in Christo kitüntetés évenkénti megítélésével az ökumenikus közeledés és megértés vonatkozásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példás életű személyeket ismeri el a kuratórium.

2021.01.24.

 

Először rendeztek Debrecenben ökumenikus napokat. A hittudományi egyetem és a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány Konferenciájának a célja, hogy az ökumenikus párbeszéd érdemben erősödjön és gyakorlati hatásai legyenek.

A konferenciát Fekete Károly nyitotta meg. A tiszántúli püspök köszöntőjében emlékeztette a résztvevőket, a Jeremiás próféta által megfogalmazott feladatokra: „gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!” (Jer 1,10) A püspök szerint ezt a hat feladatot szükséges megtenni az ökumenéért is. „Gyomlálni kell a fejlődés érdekében ahhoz, hogy a vetés szárba szökkenjen. Ha egy teológiai vita így tud gyomlálni, akkor megteszi a magáét. A hamis beidegződéseket ki kell irtani, le kell rombolni az akadályokat, hogy ökumenikusan is a Lélek közelébe jussunk” – hangsúlyozta Fekete Károly.

A Debreceni Református Kollégium legfiatalabb alapítványa a Both Antal Teoló    giai és Kulturális Alapítvány. „Különleges helyet tölt be az alapítványok között, mert Both Antal nem volt a Kollégium diákja, de nem is volt református. Mégis, az emlékét őrző alapítvány céljai megegyeznek a Kollégium szellemiségével és céljaival, így befogadásának nem volt akadálya” – mondta Kustár Zoltán rektor, a Both Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az elnök reményét fejezte ki, hogy az alapítvány a jövőben az érdemi ökumenikus diskurzus támogatója lehet, hiszen sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt.

Az alapítvány 2016-ban kezdte meg a munkáját. Célja Both Antal emlékének megőrzése és munkásságának ápolása mellett a történelmi felekezetek közeledésének, egymás jobb megismerésének, a tudományos igényű ökumenikus diskurzusnak és a közös kulturális rendezvényeknek a támogatása konferenciák, pályázatok, ösztöndíjak által. A kuratórium „Pro Unitate in Christo” címmel díjat is alapított, amellyel olyan személyiséget szeretnének a jövőben elismerni, aki az ökumenikus diskurzusban maradandót alkottak, vagy életművük más felekezet tagjai számára is példaadó. E támogatási célok sorába illeszkedik a jelenlegi ökumenikus konferencia is. A szervezők szeretnék, ha az első alkalommal megrendezett találkozó minden évben létrejönne.

A konferencián mutatták be azt a kamara-kiállítást, amely Both Antal életét és munkásságát ismerteti. Baráth Béla tudományos rektorhelyettes, a kiállítás rendezője hangsúlyozta: Both Antal sajátos, misztikus vallásfilozófiai rendszert kívánt felépíteni, polihisztori műveltséggel bírt, melynek középpontjában a klasszikus nyelvek, a pedagógia és az irodalmi kérdések álltak.

A nyilvános pódiumbeszélgetésen az evangélikus, a katolikus, és a református egyház képviselői beszélgettek a felekezetek közötti együttműködés jelenlegi helyzetéről, jövőbeli lehetőségeiről.

forrás: https://www.drhe.hu/hu/sokkal-tobb-ami-osszekot-bennunket-mint-ami-elvalaszt

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Both Antal teológiai és Kulturális Alapítvány

2018. november 20-án, 9.30 órától

Mérföldkő? – A Közös nyilatkozat a megigazulásról szóló tanításról (1999)
– és a református csatlakozás (2017) ökumenikus jelentősége

címmel

tudományos szimpóziumot rendez

a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében

(Debrecen, Kálvin tér 16.)

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Dr. Kustár Zoltán rektor, a kuratórium elnöke

 

Both_Antal_Emlekkonferencia_meghivo

The gallery was not found!