A felügyelőbizottság tagjai

Mészárosné Karácsony Irma, a felügyelőbizottság elnöke, a Tiszántúli Református Egyházkerület gazdasági igazgatója

Dr. Nagyné dr. Stieber Tünde, felügyelőbizottsági tag, a Tiszántúli Református Egyházkerület könyvvizsgálója

Kedvesné dr. Herczegh Mária, felügyelőbizottsági tag, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott főiskolai docense