Aktuális pályázatok

Versenyfelhívás

 A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma versenyt hirdet középiskolás és egyetemista diákok számára az ökumenizmust népszerűsítő média­tartalomra.

A versenyre nevezni olyan saját készítésű, eddig nem publikált médiatartalommal lehet, amely az ökumenikus mozgalmat népszerűsíti, és/vagy a hazai református és római katolikus egyházak közötti testvéri kapcsolat erősítésére kíván bátorítani.

A versenyre egy legfeljebb 5 perc hosszúságú, magyar nyelvű, a 15-25 év közötti kor­osztályt megcélzó, kész online médiatartalommal lehet jelentkezni, egyénileg vagy csapatban is. A témát, a műfajt és a terjedelmet a versenyző szabadon választhatja meg.

A zsűri javaslata alapján a kuratórium az első három, legjobbnak ítélt munkát az alábbiak szerint díjazza:

  • első helyezett: 300.000.- forint,
  • második helyezett: 200.000.- forint,
  • harmadik helyezett: 100.000.- forint.

A díjak átadására ünnepélyes formában az alapítvány székhelyén, a Debreceni Református Kollégiumban kerül majd sor.

A részletes versenykiírás itt olvasható.

 

Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok 2023-ra

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma a 2023. évre négy témakörben írt ki pályázatot, hogy a hazai történeti felekezetek egymás jobb megismerését és ökumenikus közeledését elősegítse, valamint a felekezettudomány hazai művelését támogassa.

1) Ökumenikus/felekezettudományi konferenciák, kulturális rendezvények szervezésének, ilyen vonatkozású szakkönyvek vagy egyéb, a témakörbe illeszkedő kiadványok megjelentetésének támogatása. A pályázati keretösszeg 1.500.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-4.

Pályázati kiírás: itt.

2) Ökumenikus témájú és/vagy rendezésű és/vagy felekezettudományi vonatkozású tudományos konferencián való részvétel, felekezettudományi vonatkozású tudományos kutatási projekt vagy annak keretében megvalósuló rövid tanulmányút dologi kiadásainak támogatása. A pályázati keretösszeg 1.000.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-6.

Pályázati kiírás: itt.

3) Ökumenikus vonatkozású középiskolai programok (pl. kirándulások), továbbá más felekezetű intézményben/előadók bevonásával teljesítendő oktatói tréningek, katekéta- és pedagógus-továbbképzések támogatása. A pályázati keretösszeg 1.200.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára iskolák esetében 700.000.- forint, egyéb pályázók esetében 400.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-5.

Pályázati kiírás: itt.

4) Ökumenikus vonatkozású felsőoktatási programok (pl. szakmai kirándulások, közös konferenciák, utazó-szemináriumok, közös kulturális és sportrendezvények) támogatása. A pályázati keretösszeg 500.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára 500.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 1-2.

Pályázati kiírás: itt.

 

Döntés a beérkezett pályázatokról

Az alapítvány Kuratóriuma a 2022. április 11-én megtartott rendes ülésén elbírálta a beérkezett pályázatokat és döntött a támogatások odaítéléséről. A támogatást nyert programokhoz szeretettel gratulálunk, a megvalósításhoz sok erőt, Isten áldását és szép eredményeket kívánunk!

A támogatott pályázatok listáját itt lehet megtekinteni.

 

Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma a 2022. évre négy témakörben írt ki pályázatot, hogy a felekezettudomány hazai művelését, valamint a hazai történeti felekezetek egymás jobb megismerését és ökumenikus közeledését elősegítse.

1) Ökumenikus/felekezettudományi konferenciák, kulturális rendezvények szervezésének, ilyen vonatkozású szakkönyvek vagy egyéb, a témakörbe illeszkedő kiadványok megjelentetésének támogatása. A pályázati keretösszeg 2.000.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-5.

2) Ökumenikus témájú és/vagy rendezésű és/vagy felekezettudományi vonatkozású tudományos konferencián való részvétel, felekezettudományi vonatkozású tudományos kutatási projekt vagy annak keretében megvalósuló rövid tanulmányút dologi kiadásainak támogatása. A pályázati keretösszeg 900.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-6.

3) Ökumenikus vonatkozású középiskolai programok (pl. kirándulások), továbbá más felekezetű intézményben/előadók bevonásával teljesítendő oktatói tréningek, katekéta- és pedagógus-továbbképzések támogatása. A pályázati keretösszeg 2.500.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára iskolák esetében 1.000.000.- forint, egyéb pályázók esetében 500.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-5.

4) Ökumenikus vonatkozású felsőoktatási programok (pl. szakmai kirándulások, közös konferenciák, utazó-szemináriumok, közös kulturális és sportrendezvények) támogatása. A pályázati keretösszeg 1.000.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára 500.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 2-4.

Pályázni 2022. március 1. és 2022. december 15. között megvalósuló programokra lehet.

A pályázatok beadásának a határideje 2022. március 31. A pályázatokat a kuratórium 2022. április 30-áig bírálja el, és a nyerteseket a pályázati anyagban megadott értesítési címen írásban értesíti.

A pályázati vállalást előfinanszírozással kell megvalósítani, az elnyert támogatást a kuratórium utólag, a benyújtott számlák és beszámolók alapján utalja át.