Aktuális pályázatok

Döntés a beérkezett 2024. évi pályázatokról

Az alapítvány Kuratóriuma a 2024. június 10-én megtartott rendes ülésén elbírálta a beérkezett pályázatokat és döntött a támogatások odaítéléséről. A támogatást nyert programokhoz szeretettel gratulálunk, a megvalósításhoz sok erőt, Isten áldását és szép eredményeket kívánunk!

A támogatott pályázatok listáját itt lehet megtekinteni.

Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok a 2024. évre

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma a 2024. évre négy témakörben írt ki pályázatot, hogy a hazai történeti felekezetek egymás jobb megismerését és ökumenikus közeledését elősegítse, valamint a felekezettudomány hazai művelését támogassa.

1) Ökumenikus/felekezettudományi konferenciák, kulturális rendezvények szervezésének, ilyen vonatkozású szakkönyvek vagy egyéb, a témakörbe illeszkedő kiadványok megjelentetésének támogatása. A pályázati keretösszeg 500.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára 200.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-4.

Pályázati kiírás: itt.

2) Ökumenikus témájú és/vagy rendezésű és/vagy felekezettudományi vonatkozású tudományos konferencián való részvétel, felekezettudományi vonatkozású tudományos kutatási projekt vagy annak keretében megvalósuló rövid tanulmányút dologi kiadásainak támogatása. A pályázati keretösszeg 800.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára 250.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-5.

Pályázati kiírás: itt.

3) Ökumenikus vonatkozású középiskolai programok (pl. kirándulások), továbbá más felekezetű intézményben/előadók bevonásával teljesítendő oktatói tréningek, katekéta- és pedagógus-továbbképzések támogatása. A pályázati keretösszeg 1.200.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára iskolák esetében 600.000.- forint, egyéb pályázók esetében 400.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 2-4.

Pályázati kiírás: itt.

4) Ökumenikus vonatkozású felsőoktatási programok (pl. szakmai kirándulások, közös konferenciák, utazószemináriumok, közös kulturális és sportrendezvények) támogatása. A pályázati keretösszeg 1.500.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára 1.000.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 1-2.

Pályázati kiírás: itt.