Aktuális pályázatok

 

Döntés a beérkezett pályázatokról

Az alapítvány Kuratóriuma a 2022. április 11-én megtartott rendes ülésén elbírálta a beérkezett pályázatokat és döntött a támogatások odaítéléséről. A támogatást nyert programokhoz szeretettel gratulálunk, a megvalósításhoz sok erőt, Isten áldását és szép eredményeket kívánunk!

A támogatott pályázatok listáját itt lehet megtekinteni.

 

Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma a 2022. évre négy témakörben írt ki pályázatot, hogy a felekezettudomány hazai művelését, valamint a hazai történeti felekezetek egymás jobb megismerését és ökumenikus közeledését elősegítse.

1) Ökumenikus/felekezettudományi konferenciák, kulturális rendezvények szervezésének, ilyen vonatkozású szakkönyvek vagy egyéb, a témakörbe illeszkedő kiadványok megjelentetésének támogatása. A pályázati keretösszeg 2.000.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-5.

2) Ökumenikus témájú és/vagy rendezésű és/vagy felekezettudományi vonatkozású tudományos konferencián való részvétel, felekezettudományi vonatkozású tudományos kutatási projekt vagy annak keretében megvalósuló rövid tanulmányút dologi kiadásainak támogatása. A pályázati keretösszeg 900.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-6.

3) Ökumenikus vonatkozású középiskolai programok (pl. kirándulások), továbbá más felekezetű intézményben/előadók bevonásával teljesítendő oktatói tréningek, katekéta- és pedagógus-továbbképzések támogatása. A pályázati keretösszeg 2.500.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára iskolák esetében 1.000.000.- forint, egyéb pályázók esetében 500.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-5.

4) Ökumenikus vonatkozású felsőoktatási programok (pl. szakmai kirándulások, közös konferenciák, utazó-szemináriumok, közös kulturális és sportrendezvények) támogatása. A pályázati keretösszeg 1.000.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára 500.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 2-4.

Pályázni 2022. március 1. és 2022. december 15. között megvalósuló programokra lehet.

A pályázatok beadásának a határideje 2022. március 31. A pályázatokat a kuratórium 2022. április 30-áig bírálja el, és a nyerteseket a pályázati anyagban megadott értesítési címen írásban értesíti.

A pályázati vállalást előfinanszírozással kell megvalósítani, az elnyert támogatást a kuratórium utólag, a benyújtott számlák és beszámolók alapján utalja át.