Both Antal (1875−1963)

Szeretettel köszöntjük Látogatóinkat
a Both Antal Teológai és Kulturális Alapítvány honlapján!

Alapítványunk célja Both Antal emlékének, szellemi és kulturális hagyatékának ápolása, továbbá a keresztény/keresztyén felekezetek, elsősorban a római katolikus és református egyházak közötti érdemi párbeszéd erősítése, egymás véleményének, értékeinek jobb megismerése közös programok, konferenciák, iskolai és egyetemi rendezvények, ökumenikus vonatkozású kiadványok támogatása és szervezése útján. További kiemelt feladatunk a teológiai kutatások támogatása a felekezetismeret és az ökumenika területén, valamint a Debreceni Református Kollégium tagintézményei ökumenikus törekvéseinek a támogatása.

Kérjük, tekintse meg oldalainkat! Kívánjuk, hogy legyünk majd partnerek a fenti célok megvalósításában!

Dr. Kustár Zoltán, az alapítványi kuratórium elnöke