Aktuális pályázatok

Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma a 2021. évre négy témakörben írt ki pályázatot, hogy a felekezettudomány hazai művelését, valamint a hazai történeti felekezetek egymás jobb megismerését és ökumenikus közeledését elősegítse.

1) Ökumenikus/felekezettudományi konferenciák, kulturális rendezvények szervezésének, ilyen vonatkozású szakkönyvek vagy egyéb, a témakörbe illeszkedő kiadványok megjelentetésének támogatása. A pályázati keretösszeg 1.400.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-7.

2) Ökumenikus témájú és/vagy rendezésű és/vagy felekezettudományi vonatkozású tudományos konferencián való részvétel, illetve felekezettudományi vonatkozású tudományos kutatási projekt keretében megvalósuló rövid tanulmányút dologi kiadásainak támogatása. A pályázati keretösszeg 600.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 4-7.

3) Ökumenikus vonatkozású középiskolai programok (pl. kirándulások), továbbá más felekezetű intézményben teljesítendő oktatói tréningek, katekéta- és pedagógus-továbbképzések támogatása. A pályázati keretösszeg 1.500.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára iskolák, szervezett képzések esetében 500.000.- Forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-6.

4) Ökumenikus vonatkozású felsőoktatási programok (pl. szakmai kirándulások, közös konferenciák, utazó-szemináriumok, közös kulturális és sportrendezvények) támogatása. A pályázati keretösszeg 1.000.000.- forint, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára 500.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 2-4.

Pályázhatnak intézmények és egyéni pályázók, 2021. március 1. és 2021. december 15. között megvalósuló programokra.

A pályázatok beadásának a határideje 2021. március 31.

A pályázatokat a kuratórium 2021. április 30-áig bírálja el, és a nyerteseket a pályázati anyagban megadott értesítési címen írásban értesíti.